Uitwisseling van informatie

De Dienstapotheek meldt alle patiënten aan op het LSP, mits daarvoor toestemming is verkregen. Op deze wijze hebben huisartsen, apothekers en andere zorgverleners toegang tot gegevens omtrent door de Dienstapotheek verstrekte medicatie.

In het geval geen toestemming is of kan worden verkregen, geeft de Dienstapotheek met de medicatie een afleveroverzicht mee.

Ons beveiligde e-mailadres is dienstapotheekgooienvechtstreek@zorgmail.nl