Wat is ons tarief?

In verband met het spoedeisende karakter is het tarief voor een recept in de Dienstapotheek hoger dan in een gewone apotheek.

De kosten van uw recept worden door de Dienstapotheek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houdt u er wel rekening mee dat sommige geneesmiddelen niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze dient u dan direct te voldoen in de Dienstapotheek. De kosten van deze geneesmiddelen vallen door het spoedeisende karakter wel hoger uit dan bij uw eigen apotheek.

De prijs die wij rekenen voor de aan u geleverde geneesmiddelen inclusief de bijbehorende zorg, is opgebouwd uit twee onderdelen: de geneesmiddelkosten en de zorgkosten.

Vanaf 1 mei 2023 bedraagt het standaardtarief voor de zorgkosten € 41,42 (incl. BTW). Voor de geneesmiddelkosten hanteren wij de maximumprijs die door de overheid is vastgesteld.

Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op:

  • Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de Dienstapotheek
  • Niet verzekerde consumenten
  • De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt

Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar altijd goed door.