Voor hoe lang krijgt u medicijnen mee?

Wij leveren spoedmedicatie gewoonlijk hooguit voor enkele dagen tot een week.

Voor het restant krijgt u een herhalingsrecept wat u kunt inleveren bij uw eigen apotheek, zodat de reguliere zorg in uw eigen apotheek plaatsvindt.

IMG_9651